Riigi poolt seatud eesmärgid ja visioonid ning nende järjekindla ja mõistliku rakendamise oskus riigiasutuste poolt mõjutab oluliselt ruumilist arengut. OÜ Linnalahendused aitab vajadusel riigiasutustel ruumilisi visioone ja dokumente ette valmistada.

Asustuse suunamise uuring maakonnaplaneeringute sisendiks

2014 EKA (Renee Puusepp ja Toomas Paaver)

Riigi üldised huvid ruumilises arengus

2010 Toomas Paaver
(SiM planeeringute osakonna nõunikuna)

Linnade ruumilise arengu põhimõtted
(ettepanek üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koosseisu)

2010 Toomas Paaver
(SiM planeeringute osakonna nõunikuna)

Eesti ruumilise arengu ülevaade 2000-2010
(sisend Eesti 2030+ koostamisele)

2010 Toomas Paaver
(SiM planeeringute osakonna nõunikuna)

RIIKLIKUD ARENGUDOKUMENDID

  • Categories →
  • RUUMILISE ARENGU ÜLDINE SUUNAMINE
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top