Õpikuartikkel “Mis on avalik ruum”

2013 Toomas Paaver, lk 51-63

Arhitektide kutse-eetika põhimõtted

2014 Kaastöö EAL töögrupis

Eesti Arhitektuurivõistluste juhend 2013

2013 Kaastöö EAL töögrupis

Õppeaine „Eriala õigusaktid”

alates     2007, jätkuv EKA arhitektuuri ja urbanistika üliõpilastele, õppejõud Toomas Paaver

Õppeaine „Arhitektuurne planeerimine”

2013 TÜ geograafia üliõpilastele, õppejõud Toomas Paaver ja Indrek Ranniku

Hoone ehitusprojekti standard EVS 811:2012

2012 osalemine EPBL töögrupis

Arhitekti-planeerija koostöö moodul Ruumilise planeerimise ühisõppekavasse

2011 OÜ Linnalahendused ülikoolide tellimusel

Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandard

2011 T.Paaver Kutsekoja töögrupis

Arhitekti  kutsestandardid

2007 ja 2011 T.Paaver Kutsekoja töögrupis

Eesti Arhitektuurivõistluste Juhend 2008

2008 T.Paaver EAL töögrupis

ARHITEKTUURIVALDKONNA ÜLDISED TÖÖD

  • Categories →
  • RUUMILISE ARENGU ÜLDINE SUUNAMINE
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top