Planeering võib olla üleriigiline, maakonna või kohaliku omavalitsuse üldplaneering, sealhulgas teemaplaneering või detailplaneering. Põhjalikud lähteseisukohad on aluseks mistahes planeeringu sisu kvaliteedile ja elluviimise selgusele, arusaadavusele ja loetavusele, asjakohasele struktuurile, avaliku ruumi visioonile, menetluse ladususele ja protsessi kiirusele, ülearuse töö vältimisele ja vaidluste ennetamisele. Lähteseisukohtade loomisel mõeldakse läbi ka üldised visioonid planeeringulahendusest või erinevatest lahendusvariantidest.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu lähteseisukohad

2010 OÜ Linnalahendused
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimusel

Pärnu üldplaneeringu lähteseisukohad

2007 OÜ Linnalahendused
Pärnu Linnavalitsuse tellimusel

PLANEERINGUTE LÄHTESEISUKOHAD

  • Categories →
  • PLANEERINGUTE JA PROJEKTIDE EELTÖÖD
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top