Arendaja saab enne ehitusprojekti tellimist anda projekteerijale asjakohase lähtematerjali, et projekteerimistöö kulgeks ladusalt ja ootustele vastavalt. Lähtematerjal sisaldab tellija soovide kirjeldust ja ruumiprogrammi sellisel kujul, et see oleks kergelt sobitatav avalikest huvide, avaliku ruumi vajaduste, üldisemate arengudokumentide ja õigusaktidega. OÜ Linnalahendused koostab vajadusel lähtematerjali projekteerimiseks.

EHITUSPROJEKTI LÄHTEMATERJAL

  • Categories →
  • PLANEERINGUTE JA PROJEKTIDE EELTÖÖD
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top