Kohalik omavalitsus saab projekteerimistingimustega anda avalikes huvides lähtetingimusi ehitusprojektidele, eriti sel juhul kui ehitise projekteerimine ei toimu detailplaneeringu alusel. Projekteerimistingimuste väljaandmine kehtiva detailplaneeringu olemasolu korral on õiguslikult vaieldav küsimus, kuid eriti vanemate planeeringute korral on see haldusmenetluse põhimõtteid arvestades tihti vajalik, et ennetada tarbetuid vaidlusi või vältida ülemäärast bürokraatiat planeeringumenetlusega või ehitamist aegunud lahenduse järgi. Projekteerimistingimuste koostamisel on mõistlik kaardistada avalikud ja erahuvid, projekteeritavat objekti ümbritseva avaliku ruumi arenguperspektiivid, arvestada üldisemate arengudokumentide ja õigusaktidega. OÜ Linnalahendused koostab vajadusel projekteerimistingimuste teksti.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

  • Categories →
  • PLANEERINGUTE JA PROJEKTIDE EELTÖÖD
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top