OÜ Linnalahendused teostab vajadusel analüüse või ekspertiise planeeringute ja ehitusprojektide ruumiliste lahenduste, otsustusprotsesside, planeerimise ja haldusmenetluse põhimõtete, avalike- ja erahuvide seostamise ja tasakaalu ning muude valdkonnas oluliste teemade kohta.

Ekspertarvamus Tartu Bussijaama detailplaneeringu kohta

2014 EAL ekspertide töögrupp

Pärnu üldplaneeringu eskiislahenduse ekspertarvamus

2013 OÜ Linnalahendused Pärnu Linnavalitsuse tellimusel

EKSPERTIISID-ANALÜÜSID

  • Categories →
  • OTSUSTUSTES OSALEMISE TEENUSED
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top