OÜ Linnalahendused on spetsialiseerinud ehitatava ruumi tulevikku suunavate lähtematerjalide ja ülddokumentide koostamisele ning sellega seotud konsultatsioonile.

Ettevõte toimib paindlikult. Iga töö jaoks moodustatakse töörühm vastavalt töö mahule ja eripärale. Vajadusel teostatakse töö erinevate ettevõtete koostöös.

OÜ Linnalahendused on asutatud 1999. aastal. Ettevõtte töös on tegevusaja jooksul esinenud erinevaid perioode.
Ettevõtte juht Toomas Paaver töötas 2003-2007 Kuressaare linnaarhitektina ning aastatel 2009-2010 Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunikuna. Neil perioodidel oli OÜ Linnalahendused tegevus väiksema aktiivsusega.

Alates 2006. aastast asutasid arhitektid Toomas Paaver, Jaak-Adam Looveer, Tõnu Laanemäe, Indrek Järve ja Lauri Saar arhitektuuribüroo OÜ PAIK Arhitektid, kes sellest ajast alates jätkas muuhulgas ka OÜ Linnalahendused ehitusprojektide ja planeeringute koostamist. Üheskoos selle muutusega keskendus OÜ Linnalahendused üldisematele arhitektuurivaldkonnale ja ruumilise keskkonna loomises olulistele tekstilistele ja konsultatsioonitöödele.

 

Back to top