Õiguslik keskkond suunab ruumilisi muutusi kõige üldisemal tasemel. Seaduste struktuur, üldiste mõistete asjakohane sõnastus, ladused otsustusprotsessid ning isikute õiguste jaotus ruumis ja ajas saavad seaduse teksti kaudu luua põhialused positiivsetele muutustele elukeskkonnas.

Üldiste seadusesätete visioon „Ruumilise arengu üldmõisted”

2010 Toomas Paaver,
Eesti Kultuurkapitali toetusel

Kontseptsioon sisendina planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimisele

2009 Toomas Paaver,
Eesti Kultuurkapitali toetusel

Ülevaade „Ehitatav keskkond Eesti õiguses”

2006 Toomas Paaver,
Kultuuriministeeriumi tellimusel

ÕIGUSLOOME VISIOONID

  • Categories →
  • RUUMILISE ARENGU ÜLDINE SUUNAMINE
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top