Kohalik omavalitsus suunab oma ruumilist arengut lisaks üldplaneeringule ka muude üldiste dokumentide abil, näiteks arengukavad, ehitusmäärused jms. Niisuguste dokumentide sisuliselt läbimõeldud ülesehituse abil on võimalik muuta otsustusprotsesse ladusamaks, reegleid selgemaks, bürokraatiat väiksemaks, ruumilist arengut süsteemsemaks ja loominguliseks. OÜ Linnalahendused aitab vajadusel ülddokumente ette valmistada.

Kuressaare arengukava linnaruumi osa

2005 T.Paaver
(Kuressaare linnaarhitektina)

Kuressaare ehitusmäärus

2005 T.Paaver
(Kuressaare linnaarhitektina)

Detailplaneeringute vormistamise nõuded 

2005 T.Paaver
(Kuressaare linnaarhitektina)

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜLDDOKUMENDID

  • Categories →
  • RUUMILISE ARENGU ÜLDINE SUUNAMINE
 

Koostööpartnerid

client logos
Back to top