Narva Linnuse võistlusülesanne

2015 Tellija SA Narva Muuseum, Koostaja OÜ Linnalahendused, Toomas Paaver

 Planeerimis- ja ehitusvaldkonna uutest seadustest

 2015  Toomas Paaver Vikerraadio saates “Reporteritund”

ETV saade “Ruum: Soo tänav

2014 Režii ja stsenaarium Marta Pulk, operaator Ivar Taim, toimetas Piret Jürman, produtsendid Pelle Vellevoog ja Ylle Rajasaar, sisukonsultandina osales Toomas Paaver.Saates kõnelevad uuenenud tänavaruumist arhitektid Toomas Paaver, Marten Kaevats ja Yoko Alender.

Pärnu Rail Baltic reisijate terminali võistlusülesanne

2014 Koostöös Pärnu LV (Karri Tiigisoon ja Toomas Paaver)

Ettepanek Rail Baltic trassiga külgneva avaliku ruumi parandamiseks

2014 Toomas Paaver

Asustuse suunamise uuring maakonnaplaneeringute sisendiks

2014 EKA (Renee Puusepp ja Toomas Paaver)

Maarjamäe lossi üldruumide võistlusülesanne

2014 Tellija Eesti Ajaloomuuseum, Koostaja OÜ Linnalahendused, Toomas Paaver

Eesti Kunstiakadeemia võistlusülesanne, Kotzebue 1 Tallinnas

2014 Tellija Riigi Kinnisvara AS, Koostaja OÜ Linnalahendused, Toomas Paaver

Ekspertarvamus Tartu Bussijaama detailplaneeringu kohta

2014 EAL ekspertide töögrupp

Arhitektide kutse-eetika põhimõtted

2014 EAL töögrupp

Tartu Roosi tänava eskiisprojekt (Eesti Rahva Muuseumi ja Raekoja platsi otseühendustee)

2014 Toomas Paaver, Tõnu Laanemäe (PAIK), Karin Bachmann, Mirko Traks (Kino), Edgar Kaare, Terje Ong (TajuRuum)

Õpikuartikkel “Mis on avalik ruum”

2013 Toomas Paaver, lk 51-63

Eesti Arhitektuurivõistluste juhend 2013

2013 EAL töögrupp

Pirita tee 56-76 (Eesti Ajaloomuuseum) ja lähiala detailplaneering

2013 OÜ Linnalahendused koostöös BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ

Pärnu üldplaneeringu eskiislahenduse ekspertarvamus

2013 OÜ Linnalahendused Pärnu Linnavalitsuse tellimusel

Vana-Kalamaja tänavaruumi algatus

alates 2012 koostöös Telliskivi Seltsi ja Linnalaboriga

Põhjaväila matkaraja mõte

2012
Back to top